Osa Tampereen yliopistoa

Moreeni aloitti taipaleensa Yliopistoradion nimellä. Nimi muuttui ensimmäisten vuosien jälkeen, mutta radio säilyi osana Tampereen yliopistoa ja tiedotusopin laitosta. Nykyään Moreeni toimii Viestinnän, median ja teatterin yksikössä.

Radion päätoimittaja ja toimituspäällikkö vastaavat yhdessä professori Taisto Hujasen kanssa Moreenin toiminnasta. Lisäksi Radio Moreenin neuvottelukuntaan kuuluu edustajia eri oppilaitoksista. Neuvottelukunta kokoontuu tarvittaessa ja osallistuu muiden muassa uuden päätoimittajan nimittämiseen.

Radion rahoituksesta suurin osa tulee Tampereen yliopistolta ja loput järjestöille myydystä ohjelma-ajasta.

Myös yliopiston muut yksiköt voivat käyttää Moreenia opetusradionaan. Esimerkiksi kielten opiskelijat tekevät uutisia venäjäksi ja saksaksi.

 

< Tiedettä Moreenista

Yhteydet muihin oppilaitoksiin >