Aivoriihi

Aivoriihi - Vanhemmuus voi tehostaa opiskelua

Yliopisto-opiskelijoilla on keskimäärin vähemmän lapsia kuin muilla saman ikäisillä nuorilla aikuisilla. Useimmat ajattelevat, että lapsen aika on vasta sitten, kun opinnot ovat takana ja perheen talous kunnossa. Jotkut valitsevat kuitenkin toisin. Elämä muuttuu täysin, kun opiskelujen ohessa on pidettävä huolta uudesta ihmisestä. Toisaalta lapsi saattaa parantaa vanhemman opiskelumotivaatiota.

Opiskelun ja vanhemmuuden yhdistämisestä keskustelevat kuuden lapsen äiti, opiskelija ja yrittäjä Maria Kuusisto, kolmen lapsen äiti ja opiskelija Liisa Heinonen sekä psykologi Riitta Ylikomi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä.

Ohjelman toimittaa Kristina Granlund.

Tiedosto: 

Aivoriihi - Nuorten harrastukset

Ohjelmassa pureudutaan nuorten harrastuksiin. Keskustelijat pohtivat esimerkiksi, miten nuorten asuinpaikka vaikuttaa harrastusmahdollisuuksiin. Myös ruutuaika herättää kysymyksiä: Jos nuori viettää paljon aikaa näyttöpäätteiden ääressä, huonontaako se koulumenestystä vai lisääkö huono koulumenestys ruutuaikaa?

Nuorten harrastuksista keskustelevat Tampereen kulttuurisen nuorisotyön ohjaaja Jenni Pekola sekä Hämeenkyrön lukion abi Eeva Linnainmaa ja Tampereen klassillisen lukion abi Pauliina Hyvärinen.

Toimittajana Tuovi Mäkipere.

Tiedosto: 

Kun järki uhkaa pettää

"Oli paljon ahdistusta kasaantunut jo kouluvuosien varrella ja asetin itselleni jo yhdeksännellä luokalla aika sellaisia tavoitteita, jotka ei sitten ollut enää realistisia, ja se tavallaan meni yli se kontrollointi..."

Noora (nimi muutettu) on vain yksi lukemattomista nuorista, jotka ovat kamppailleet mielenterveysongelmien kanssa. Nuorten mielenterveysongelmat tuottavat terveydenhuollolle vakavia haasteita. Avun saamisessa haasteita tuottavat niin omavastuun tuottamat taloudelliset hankaluudet kuin aikataululliset ongelmat.

Miten mielenterveyspotilaiden määrät ovat muuttuneet? Miten ongelmatilanteita lähdetään selvittämään? Kuinka esimerkiksi koulujärjestelmä voi auttaa? Nooran lisäksi vieraina Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön ylilääkäri Pauli Tossavainen ja KELAn Tampereen vakuutuspiirin vakuutussihteeri Irma Leppänen.

Toimittajana ja keskustelun juontajana Hannu Grén.

Tiedosto: 

Nuorten opiskelu ulkomailla

Monet nuoret lähtevät vuosittain ulkomaille opintojen tai työharjoittelumahdollisuuksien perässä. Mikä saa jättämään koti-Suomen useaksi vuodeksi, ja mitä maailmalta oppii? Studiossa ovat vieraina Manchesterissa kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija Suvi Hyvärinen ja vastaava tietoasiantuntija Hanna Isoranta kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta, CIMO:sta.

Ohjelman juontaa Mirka Muilu.

Tiedosto: 

Miksi opiskelija jää yksin?

Aivoriihessä keskustellaan tällä viikolla siitä, miten ystävyys ja yksinäisyys vaikuttavat nuoren aikuisen hyvinvointiin. Miksi ihminen jää yksin? Miksi lapsena on helpompi tutustua uusiin ihmisiin kuin aikuisena? Onko opiskelumaailmassa jotain, joka ruokkii yksinäisyyttä? Studiossa aiheesta keskustelevat Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen sihteeri Olga Haapa-aho, Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelija ja järjestöaktiivi Hipu Sallinen sekä Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija, tuutor-aktiivi Heli Heiskanen.

Toimittaja on Helena Korpela.

Tiedosto: 

Miten yhteiskunnan on mukauduttava työelämän muutokseen?

Aivoriihessä keskustellaan työstä työelämän tulevaisuuden muutosten, työttömyyden kantilta sekä siitä, miten yliopiston tulee muuttua pystyäkseen vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksiin. Vieraina ovat Työvoima liikkeelle Pirkanmaalla -projektin päällikkö Jouni Salminen Pirkanmaan Työ- ja elinkeinotoimistosta, Tampereen yliopiston vihreän vasemmiston puheenjohtaja Aleksi Karppinen, Tampereen yliopiston vihreän listan ryhmänjohtaja Maiju Turunen ja Tampereen yliopiston kokoomusopiskelijoiden edustaja Lauri Koponen.

Toimittajana Aapo Laakso.

Tiedosto: 

Sähköiset kirjat

Suomalaiset ovat teknologisesti edistynyt ja paljon lukeva kansa. Onkin vain ajan kysymys kunnes kannettavilla lukulaitteilla luettavat e-kirjat lyövät läpi Suomessa. Ainakin näin on väitetty miltei kymmenen vuotta.

E-kirjoista keskustelevat Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmapäällikkö Maarit Helén ja kuvajournalismin opiskelija, tablettikoneeltaan kirjoja lukeva Otto Ponto.

Ohjelman toimittaa Saara-Maria Pulkkinen.

Tiedosto: 

Lapset ja tekniikka

Lapset käyttävät yhä enemmän tietotekniikkaa. Millä tavoin ja kuinka monipuolisesti lapset käyttävät tietotekniikkaa?

Studiossa keskustelemassa ovat tutkijatohtori Teija Vainio Tampereen teknillisestä yliopistosta, luokanopettaja Jouni Kaipainen ja Tampereen kaupungin kiertävä erityislastentarhanopettaja Martta Pyökkimies.

Ohjelman toimittaa Riina Stén.

Tiedosto: 

Television tulevaisuus

Suomalaiset katsovat televisiota n. 21 tuntia viikossa. Internet ja kansainvälinen ohjelmatarjonta kuitenkin horjuttavat perinteisen television ja perinteisten ohjelmien suosiota. Millainen on perinteisen television tulevaisuus?

Television tulevaisuudesta keskustelevat  Wave100-televisiokanavan tuottaja Kari Pusa ja viestinnän opiskelija Tim Isokivi.

Ohjelman toimittaa Laura Peräsalo.

Tiedosto: 

Tekniikan käytettävyys

Tekniikka, tietokoneet ja erilaiset ohjelmistot ovat läsnä kaikissa elämän osa-alueissa. Laitteiden ja ohjelmistojen pitäisi olla helposti käytettäviä, mutta aina ne eivät kuitenkaan toimi toivotulla tavalla. Mitä on hyvä käytettävyys? Miten käytettävyyttä parannetaan?

Asiasta keskustelevat webin ja mobiilin sekatyömies Mike Arvela sekä käytettävyyttä opiskellut filosofian maisteri Jani Patrick Uusiluoto.

Ohjelman toimittaa Juha Pakkanen.

Tiedosto: 
Julkaise syötteitä