Journalismikritiikkiseminaari: Nousukausi!
"Journalismikritiikkiseminaari Nousukausi!" järjestettiin Tampereen yliopistolla 13.11.2009. Seminaarissa käsiteltiin talousjournalismin uutisointia.

Avaus

Professori Risto Kunelius avaa seminaarin ja kertoo sen sisällöstä.

"Journalismikritiikkiseminaari nousukausi!" järjestettiin Tampereen yliopistolla 13.11.2009. Seminaarissa käsitellään talousjournalismin uutisointia.

Tiedosto: 

Opiskelijoiden alustus

Niina Martikainen ja Joonas Partanen pitävät seminaarin ensimmäisen alustuksen "Löytyykö luottoa?". Alustus perustuu journalismikritiikin työryhmän työhön, joka haastoi lähteitä arvioimaan talousjournalismia.

Tiedosto: 

Kysymyksiä opiskelijoille

Yleisön kysymyksiä Niina Martikaisen ja Joonas Partasen alustuksen tiimoilta.

Anne Kaikkonen

Talousjournalisti Anne Kaikkosen kommentaari opiskelijoiden alustukseen "Löytyykö luottoa?"

Tiedosto: 

Markku Hurmeranta

Talousjournalisti Markku Hurmerannan kommentaari opiskelijoiden puheenvuoroon "Löytyykö luottoa?", sekä yleisön kysymyksiä aiheesta.

Tiedosto: 

Sauli Niinistö

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistön alustus aiheesta "Miten journalismi Vaikuttaa talouspolitiikan onnistumiseen?".

Tiedosto: 

Kysymyksiä Niinistölle

Yleisö esittää kysymyksiä Sauli Niinistölle hänen puheenvuoronsa pohjalta.

Esa Reunanen

Tutkija Esa reunanen valottaa valmisteilla olevaa tutkimusta talouskriisin uutisoinnista suomalaisessa mediassa otsikolla Journalismin Suomi-ilmiö.

Tiedosto: 

Kysymyksiä Reunaselle

Vapaata keskustelua ja kysymyksiä Esa Reunasen puheenvuoron pohjalta.

Tiedosto: 

Ennakkojuttu: Talousjournalismin nykytila

Taantuma on kohdistanut katseen myös talousjournalismiin.

Talouden toimijoilla on kuitenkin journalismin nykytilasta hyvin erilaiset näkemykset.

Veera Kangaspunnalle aihetta selvittivät eduskunnan puhemies Sauli Niinistö ja talousjournalisti Anne Kaikkonen.

Julkaise syötteitä